Tilpasse urskiven

Før du kan aktivere en Connect IQ™ urskive må du installere en urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ – funksjoner).

Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller aktivere en installert Connect IQ urskive.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Urskive > Type.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg Digital for å aktivere en forhåndslastet digital urskive.

  • Velg Analog for å aktivere en forhåndslastet analog urskive.

  • Du aktiverer en installert Connect IQ urskive ved å velge navnet på den installerte urskiven.

 4. Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du er alternativ:
  • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du Bakgrunnsfarge.

  • Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for urskiven, velger du Detaljfarge.

  • Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven, velger du Oppsett.

  • Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale urskiven, velger du Stil for sekunder.

  • Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge urskiven, velger du Hender.

  • Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge urskiven, velger du Bakgrunn.

  • Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger du Andre data.

  • Velg Statusikonerfor å vise elle skjule statusikoner på den digitale urskiven.

 5. Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av urskivealternativene.
 6. Velg START for å lagre det du har valgt.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7