Parkoble smarttelefonen med enheten

Du bør koble fēnix® 3 enheten til en smarttelefon for å få tilgang til alle funksjonene på enheten.

  1. Gå til garmin.com/apps, og last ned Garmin Connect™ Mobile-appen til smarttelefonen.
  2. Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
  3. fēnix 3 enheten holder du inne UP.
  4. Velg Innstillinger > Bluetooth > Par mobilenhet.
  5. Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
  6. Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
    • Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.

    • Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garmin-enheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og følger instruksjonene på skjermen.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7