Opprette en intervalltreningsøkt

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
 3. Velg Distanse, Tid eller Åpen.
  TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpen-alternativet.
 4. Velg Varighet, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og velg Checkmark.
 5. Velg BACK.
 6. Velg Hvile > Type.
 7. Velg Distanse, Tid eller Åpen.
 8. Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for hvileintervallet, og velg Checkmark.
 9. Velg BACK.
 10. Velg ett eller flere alternativer:
  • Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.

  • Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten, velger du Oppvarming > .

  • Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten, velger du Nedvarming > .

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7