Starte et triatlon eller en multisportaktivitet

Du bør lade enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten). Før du bruker en ANT‍+® sensor, må du parkoble sensoren med enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer).

 1. Parkoble ANT‍+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller pulsmåler (valgfritt).
 2. Velg START på klokken.
 3. Velg Triatlon eller en tilpasset multisportaktivitet.
 4. Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
 5. Velg START for å starte tidtakeren.

  Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

 6. Start den første aktiviteten.
 7. Velg LAP for å gå over i neste aktivitet.

  Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstidene.

 8. Velg eventuelt LAP for å starte neste aktivitet.
 9. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
 10. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7