Få kondisjonsberegning for sykling

Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med fēnix® 3 enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer). Hvis fēnix 3 enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet. Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen) og angir makspulsen din (Angi pulssoner).

MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
  1. Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter utendørs.
  2. Etter turen velger du Lagre.
  3. Hold nede UP.
  4. Velg Min statistikk > Kondisjonsberegning > Sykling.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7