Angi pulssoner

Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har separate pulssoner for løping, sykling og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect™ kontoen.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Min statistikk > Brukerprofil > Pulssoner.
 3. Velg Standard for å vise standardverdiene (valgfritt).

  Standardverdiene kan brukes for løping, sykling og svømming.

 4. Velg Løping, Sykling eller Svømming.
 5. Velg Innstilling > Angi egendef..
 6. Velg Maksimal puls, og angi makspulsen din.
 7. Velg MSTP, og angi melkesyreterskelpulsen din.

  Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel).

 8. Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
 9. Velg Soner > Basert på.
 10. Velg et alternativ:
  • Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.

  • Velg % av maks. puls for å se og redigere sonene som prosentandeler av makspulsen din.

  • Velg %pulsreserve for å se og redigere sonene som prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus hvilepuls).

  • Velg % MSTP for å se og redigere sonene som prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.

 11. Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7