Opprette en egendefinert aktivitet

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer > Legg til ny.
 3. Velg en aktivitetstype.
  MERK: Hvis du oppretter en egendefinert multisportaktivitet, blir du bedt om å velge to eller flere aktiviteter og inkludere overganger.
 4. Velg eventuelt en detaljfarge.
 5. Velg eventuelt et ikon.
 6. Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.

  Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel: Triatlon(2).

 7. Velg et alternativ:
  • Velg Bruk standard hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i systemets standardinnstillinger.

  • Velg en kopi av en eksisterende aktivitet hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de lagrede aktivitetene dine.

 8. Velg eventuelt GPS-modus.
 9. Velg et alternativ:
  • Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte aktiviteten.

  • Velg Rediger innst. hvis du vil tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7