Laste ned Connect IQ funksjoner

Før du kan laste ned Connect IQ™ funksjoner fra Garmin Connect™ Mobile-appen, må du parkoble fēnix® 3 enheten med en smarttelefon.

  1. Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Connect IQ-butikken.
  2. Velg enheten din om nødvendig.
  3. Velg en Connect IQ funksjon.
  4. Følg instruksjonene på skjermen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7