Kompassinnstillinger

Hold nede UP, og velg Innstillinger > Sensorer > Kompass.

Kalibrer

Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt (Kalibrere kompasset manuelt).

Visning

Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse

Angir nordreferansen på kompasset (Angi nordreferansen).

Modus

Angir om kompasset bare skal bruke data fra den elektroniske sensoren (), en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7