Innstillinger for bakgrunnslys

Hold nede UP, og velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.

Modus

Angir om bakgrunnslyset skal slås på automatisk eller manuelt. Automatisk-alternativet gjør det mulig å stille inn bakgrunnslyset for taster, varsler og bevegelser separat.

MERK: Når du angir Håndbevegelse til , kan du utløse bakgrunnslyset ved å løfte og vri armen din for å se på håndleddet ditt.
Tidsavbrudd

Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Lysstyrke

Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7