Markere runder etter avstand

Du kan bruke Auto Lap® til å markere en runde ved en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).

 1. Hold UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg en aktivitet.
  MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 4. Velg Auto Lap.
 5. Velg et alternativ:
  • Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.

  • Velg Autodistanse for å justere avstanden mellom runder.

Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger).

Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene).

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7