Symbolforklaring

Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.

Vekselstrøm

Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.

Likestrøm

Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.

Sikring

Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.

WEEE for kassering og resirkulering

WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk og resirkulering.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7