Måle et slag

  1. Slå ballen, og se hvor den lander.
  2. Velg START > Mål slag.
  3. Gå eller kjør bort til ballen din.

    Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste hullet.

  4. Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille avstanden når som helst.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7