Gå langrenn

Du bør lade enheten før du drar på skitur (Lade enheten).

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Langrenn.
  3. Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
  4. Velg START for å starte tidtakeren.

    Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

  5. Start aktiviteten.
  6. Velg LAP for å registrere runder (valgfritt).
  7. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
  8. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7