Aktivere Bluetooth varsler

Du må parkoble fēnix® 3 enheten med en kompatibel mobilenhet før du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen med enheten).

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Bluetooth > Smartvarsler > Status > .
  3. Velg Under aktiviteter.
  4. Velg en varslingspreferanse.
  5. Velg en lydpreferanse.
  6. Velg Klokkemodus.
  7. Velg en varslingspreferanse.
  8. Velg en lydpreferanse.
  9. Velg Tidsavbrudd.
  10. Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på skjermen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7