Gå tur

Du bør lade enheten før du drar på tur (Lade enheten).

 1. Velg START på klokken.
 2. Velg Fotvandring.
 3. Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
 4. Velg START for å starte tidtakeren.

  Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

 5. Start aktiviteten.

  Enheten registrerer et spor mens du går.

 6. Når du trenger en pause eller må stanse enhetens sporing midlertidig, velger du STOP > Senere.

  Enheten lagrer status for gåturen og aktiverer strømbesparende modus.

 7. Velg START > Fotvandring > Fortsett for å fortsette sporingen.
 8. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
 9. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7