Angi et treningsmål

Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner®, slik at du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt. Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Trening > Angi et mål.
 3. Velg en aktivitet.
 4. Velg et alternativ:
  • Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt distanse eller angi en egendefinert distanse.

  • Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og tid.

  • Velg Distanse og tempo eller Distanse og hastighet for å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.

  Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på gjeldende ytelse og gjenværende tid.

 5. Velg START for å starte tidtakeren.
 6. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7