Angi fotsensorens hastighet og distanse

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse fotsensorens hastighet og distanse (Parkoble ANT‍+ sensorer).

Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut fra fotsensordata i stedet for GPS-data.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Sensorer.
  3. Velg fotsensor.
  4. Velg Hastighet.
  5. Velg et alternativ:
    • Velg Innendørs når du trener med GPS slått av, vanligvis innendørs.

    • Velg Alltid for å bruke fotsensordata uavhengig av GPS-innstilling.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7