Slå på restitusjonsrådgiveren

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen) og angir makspulsen din (Angi pulssoner).

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Min statistikk > Restitusjonsrådgiver > Status > .
  3. Ta en løpetur.

    Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter (Se ytelseskondisjonen din).

  4. Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.

    Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7