Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows® datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

  1. Gjør ett av følgende:
    • I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.

    • Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for Apple® datamaskiner.

  2. Koble kabelen fra datamaskinen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7