Se skiturene dine

Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett. Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.

  1. Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
  2. Hold nede UP.
  3. Velg Vis nedkjøringer.
  4. Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende turer og totalt antall turer.

    Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet, gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7