Wi‑Fi tilkoblede funksjoner

fēnix® 3 enheten har Wi‑Fi® tilkoblede funksjoner Programmet Garmin Connect™ Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi‑Fi tilkobling.

Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen

Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Treningsøkter og treningsplaner

Gjør at du kan lete etter og velge treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect webområdet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes filene trådløst til enheten.

Programvareoppdateringer

Enheten laster ned den nyeste programvareoppdateringen når det finnes en Wi‑Fi tilkobling. Neste gang du slår på eller låser opp enheten, kan du følge instruksjonene på skjermen for å installere programvareoppdateringen.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7