Låse tastene

Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

  1. Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås enheten for å låse tastene.
  2. Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås opp enhet for å låse opp tastene.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7