Taster


Front view of the device with callouts

Merknad nummer én

LIGHT

Power

Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.

Hold inne for å vise snarveismenyalternativer, inkludert hvordan du kan slå enheten av og på.

Merknad nummer to

START

STOP

Velg for å starte eller stoppe en aktivitet.

Velg for å velge at alternativ på en meny.

Merknad nummer tre

BACK

LAP

Velg for å gå tilbake til den forrige siden.

Velg for å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av en aktivitet.

Merknad nummer fire

DOWN

Clock

Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger.

Hold inne for å vise klokken.

Merknad nummer fem

UP

Menu

Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger.

Velg for å avvise en kort melding eller et kort varsel.

Hold inne for å vise hovedmenyen.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7