Bruke bevegelsesvarsler

Du må slå på aktivitetssporing og bevegelsesvarsleren før du kan bruke bevegelsesvarsleren (Slå på aktivitetssporing).

Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du bør bevege på deg. Etter en time med inaktivitet vil meldingen Beveg deg! og den røde linjen vises. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger).

Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille bevegelsesvarsleren.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7