Starte en intervalltreningsøkt

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
  3. Velg en aktivitet.
  4. Velg START for å starte tidtakeren.
  5. Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du LAP for å starte første intervall.
  6. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7