Kalibrere fotsensoren manuelt

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer).

Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et annet produkt fra Garmin®, vet du kanskje hva kalibreringsfaktoren er.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Sensorer.
  3. Velg fotsensor.
  4. Velg Kalibr. faktor > Angi verdi.
  5. Juster kalibreringsfaktoren:
    • Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.

    • Hvis avstanden er for lang, reduserer du kalibreringsfaktoren.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7