Få kondisjonsberegning for løping

Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg pulsmåleren og pare den med enheten din (Parkoble ANT‍+ sensorer). Hvis fēnix® 3 enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet. Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen) og angir makspulsen din (Angi pulssoner).

MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
  1. Løp utendørs i minst ti minutter.
  2. Velg Lagre når du er ferdig med løpeturen.
  3. Hold nede UP.
  4. Velg Min statistikk > Kondisjonsberegning > Løping.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7