Kalibrere den barometriske høydemåleren

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Auto. kalibr. > for å kalibrere automatisk ved startpunktet for GPS.

    • Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7