Stoppe en aktivitet

MERK: Enkelte alternativer er ikke tilgjengelig for enkelte aktiviteter.
 1. Velg STOP.

  Hvis du ikke lagrer aktiviteten manuelt når du stopper aktiviteten, lagrer enheten den automatisk når det har gått 25 minutter.

 2. Velg et alternativ:
  • Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.

  • Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus, velger du Lagre.

  • Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus, velger du Forkast.

  • Hvis du vil følge sporet tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du TracBack.

  • Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette senere, velger du Senere.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7