Vise totalverdier for data

Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på enheten.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Historikk > Totalverdier.
  3. Velg eventuelt en aktivitet.
  4. Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7