Instalace snímače rychlosti

POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol přeskočit.
TIP: Společnost Garmin® doporučuje, abyste své kolo při instalaci snímače postavili do stojanu.
 1. Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje kola.
 2. Protáhněte poutko Popisek číslo jedna okolo náboje kola a připevněte je k háčku Popisek číslo dva na snímači.

  Snímač rychlosti s popisky

  Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho fungování.

 3. Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.

  Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.

  POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6