Datová pole

Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat volitelné příslušenství.

%FTP

Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.

% maximálního srdečního tepu

Procento maximálního srdečního tepu.

% maxima srdečního tepu na okruh

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

% rezervy srdečního tepu

Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).

%RST okruhu

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální okruh.

Aerobní Training Effect

Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.

Anaerobní Training Effect

Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.

Baterie eBike

Zbývající energie baterie elektrokola.

Baterie převodu

Stav baterie snímače polohy převodu.

Čas do cíle

Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas k příštímu

Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas náskoku

Čas před nebo za funkcí Virtual Partner.

Čas okruhu

Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas okruhu vestoje

Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.

Čas okruhu vsedě

Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.

Čas posl. okr.

Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Čas vestoje

Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.

Čas vsedě

Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.

Čas v zóně

Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Celkový sestup

Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Celkový výstup

Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

Cestovní vzd.

Odhadovaná vzdálenost, kterou můžete ujet v závislosti na aktuálním nastavení elektrokola a zbývající energii baterie.

Cíl

Cíl kroku tréninku.

Cílový výkon

Cílový výkon během aktivity.

Délka okruhu

Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka posledního okruhu

Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

EPOC

Hodnota nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) pro aktuální aktivitu. Hodnota EPOC ukazuje náročnost tréninku.

Graf kadence

Čárový graf zobrazující hodnoty kadence při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.

Graf nadmořské výšky

Čárový graf zobrazující aktuální nadmořskou výšku, celkový výstup a celkový sestup pro aktuální aktivitu.

Graf rychlosti

Čárový graf zobrazující vaši rychlost pro aktuální aktivitu.

Graf srdečního tepu

Čárový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální srdeční tep při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.

Graf výkonu

Čárový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální výkon pro aktuální aktivitu.

Graf zóny ST

Čárový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu (1 až 5).

Hodiny

Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Intensity Factor

Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.

Kadence

Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.

Kadence okruhu

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kalorie (kcal)

Celkový počet spálených kalorií.

Kilojouly

Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.

Krok tréninku

Během tréninku, označuje aktuální krok z celkového počtu kroků.

Max. výk. okr.

Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.

Maximální rychlost

Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

Maximální výkon

Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.

Nadmořská výška

Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Náskok

Vzdálenost před nebo za funkcí Virtual Partner®.

Nast. převodu

Aktuální kombinace převodu ze snímače polohy převodu.

Normalized Power

Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.

NP okruhu

Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.

NP posledního okruhu

Průměrná Normalized Power pro poslední dokončený okruh.

Obtížnost 60 s

60sekundový klouzavý průměr skóre obtížnosti.

Obtížnost okruhu

Celkové skóre obtížnosti aktuálního kola.

Odhadovaný čas v cíli

Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odhadovaný čas v mezicíli

Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odpor trenažéru

Odpor kladený trenažérem.

Okruhy

Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Plynul. okr.

Celkové skóre plynulosti aktuálního kola.

Plynulost

Údaj o konzistenci rychlosti a hladkého projíždění zatáček v průběhu aktuální aktivity.

Plynulost 60 s

60sekundový klouzavý průměr skóre plynulosti.

Počítadlo kilometrů

Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Poloha cíle

Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.

Poloha dalšího bodu

Další bod na trase nebo v rámci trasy.

Pomoc s řazením

Doporučení k přeřazení nebo podřazení na základě vašeho aktuálního výkonu. Elektrokolo musí být v režimu manuálního řazení.

Porovn. trén.

Graf porovnávající vaše aktuální úsilí s cílem tréninku.

Posunutí středu základny

Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.

Přední převod

Převod předního kola ze snímače polohy převodu.

Převod

Převody předního a zadního kola ze snímače polohy převodu.

Převodový poměr

Počet zubů předního a zadního převodu na základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.

Připojená světla

Počet připojených světel.

Prům. kaden.

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Prům. výkon

Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.

Prům. vyváž.

Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost

Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

Průměrná silová fáze Levá

Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná silová fáze Pravá

Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná špička silové fáze Levá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná špička silové fáze Pravá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrné % maxima tepu

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Průměrné %RST

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální aktivitu.

PRŮMĚRNÉ PSZ

Průměrný posun středu základny pro aktuální aktivitu.

Průměrné VAM

Průměrná rychlost stoupání pro aktuální aktivitu.

Průměrný čas okruhu

Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Průměrný srdeční tep

Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměr W/kg

Průměr výkonu ve wattech na kilogram.

PSZ okruhu

Průměrný posun středu základny pro aktuální okruh.

Režim asist.

Aktuální asistenční režim elektrokola

Režim řazení Di2

Aktuální režim řazení snímače Di2.

Režim světla

Režim konfigurace sítě světel.

Režim úhlu paprsku

Režim paprsku předního světla.

Rovnoměrný chod pedálů

Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.

Rychlost

Aktuální cestovní rychlost.

Rychlost okruhu

Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychlost PO

Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Síla signálu GPS

Síla satelitního signálu GPS.

Silová fáze Levá

Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.

Silová fáze okruhu Levá

Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.

Silová fáze okruhu Pravá

Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.

Silová fáze Pravá

Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.

Sklon

Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m (10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.

Sloupcový graf kadence

Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou a maximální kadenci při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.

Sloupcový graf tepu

Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Směr pohybu

Směr, kterým se pohybujete.

Špička silové fáze Levá

Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.

Špička silové fáze okruhu Levá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.

Špička silové fáze okruhu Pravá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.

Špička silové fáze Pravá

Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.

Srdeční tep

Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

Srdeční tep do konce

Během tréninku, označuje hodnotu nad nebo pod cílovou hodnotou pro srdeční tep.

Srdeční tep okruhu

Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

Srdeční tep posledního okruhu

Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.

Stav baterie

Zbývající energie baterie doplňkového světla na kolo.

Stopky

Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

Teplota

Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.

Trvání

Zbývající čas v aktuálním kroku tréninku.

Trvání

Uplynulý čas v aktuálním kroku tréninku.

TSS

Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.

Účinnost točivého momentu

Měření účinnosti šlapání jezdce.

Uk. rychlosti

Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou a maximální rychlost pro aktuální aktivitu.

Ukazatel výkonu

Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální výkon pro aktuální aktivitu.

Uplynulý čas

Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky a poběžíte 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.

Úroveň nabití baterie

Zbývající energie baterie.

Úroveň nabití baterie Di2

Zbývající energie baterie snímače Di2.

VAM

Průměrná rychlost stoupání pro aktuální aktivitu.

VAM/okruh

Průměrná rychlost stoupání pro aktuální okruh.

VAM 30 s

30sekundový klouzavý průměr průměrné rychlosti stoupání.

Východ slunce

Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Výkon

Aktuální výkon ve wattech. Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači výkonu.

Výkon 10 s

10sekundový klouzavý průměr výkonu.

Výkon 30 s

30sekundový klouzavý průměr výkonu.

Výkon 3 s

3sekundový klouzavý průměr výkonu.

Výkonnostní rozsah

Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.

Výkon okr.

Průměrný výkon pro aktuální okruh.

Výkon PO

Průměrný výkon pro poslední dokončený okruh.

Výstup do dalšího bodu trasy

Zbývající stoupání k dalšímu bodu v rámci trasy.

Vytrvalost

Hodnota obtížnosti aktuální aktivity podle převýšení, sklonu a rychlých změn směru.

Vyvážení

Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.

Vyvážení 10 s

10sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Vyvážení 30 s

30sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Vyvážení 3 s

Třísekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Vyvážení okruhu

Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální okruh.

Vzdálenost

Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Vzdálenost bodu trasy

Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci trasy.

Vzdálenost k cíli

Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vzdálenost k příští

Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

W/kg

Hodnota výkonu ve wattech na kilogram.

W/kg 10 s

10sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.

W/kg 30 s

30sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.

W/kg 3 s

3sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.

W/kg okruhu

Průměrný výkon pro aktuální okruh ve wattech na kilogram.

Zadní převod

Převod zadního kola ze snímače polohy převodu.

Západ slunce

Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Zbýv. opak.

Během tréninku, označuje zbývající opakování.

Zbývající čas

Na trase či během tréninku označuje zbývající čas, pokud používáte cílovou hodnotu pro čas.

Zbývající kCal

Během tréninku, označuje zbývající kalorie, pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.

Zbývající stoupání

Na trase či během tréninku označuje zbývající stoupání, pokud používáte cílovou hodnotu pro stoupání.

Zbývající vzdálenost

Během tréninku či trasy. Označuje zbývající vzdálenost, pokud používáte cílovou hodnotu pro vzdálenost.

Zhodnocení výkonu

Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení vaší kondice v reálném čase.

Zóna srdečního tepu

Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6