Nastavení alarmů rozsahu

Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete také použít tréninkovou zónu (Tréninkové zóny).

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnost Alarmy.
  4. Vyberte možnost Upozornění srdečního tepu, Alarm kadence nebo Upozornění na výkon.
  5. Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.

Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6