Možnosti segmentu

Vyberte možnost Trénink > Segmenty > Symbol menu.

Průvodce odbočováním

Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Automatický výběr soupeření

Zapíná nebo vypíná automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.

Vyhledat

Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle názvu.

Povolit/zakázat

Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Priorita výchozího lídra

Umožňuje vybrat pořadí cílů při závodění v segmentu.

Odstranit

Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6