Nabíjení zařízení

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje zařízení Edge).
  1. Vytáhněte ochranný kryt Popisek číslo jedna z portu USB Popisek číslo dva.

    Spodní pohled na zařízení s popisky
  2. Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB v zařízení.
  3. Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru nebo k portu USB na počítači.
  4. Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.

    Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.

  5. Zařízení zcela nabijte.

Po dokončení nabíjení zavřete ochranný kryt.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6