Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

VAROVÁNÍ

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6