Přehled domovské obrazovky

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím zařízení Edge®.

Symbol cyklisty

Výběrem vyrazíte na projížďku.

Pomocí šipek můžete změnit profil aktivity.

Navigace

V této nabídce můžete označit polohu, vyhledat polohu a vytvořit nebo nastavit navigaci po trase.

Trénink

V této nabídce si můžete otevřít své segmenty, cvičení a další možnosti tréninku.

Historie

V této nabídce si můžete prohlédnout předchozí jízdy a souhrny.

Moje statistiky

V této nabídce si můžete prohlédnout své metriky výkonu, osobní rekordy a uživatelský profil.

Symbol menu

V této nabídce máte přístup k připojeným funkcím a nastavením.

Logo aplikace

Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace Connect IQ™.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6