Zobrazení doplňků

Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou k dispozici po jeho spárování se smartphonem nebo jiným kompatibilním zařízením.

  1. Na domovské obrazovce potáhněte prstem z horní části obrazovky dolů.

    Data stavu zařízení

    Zobrazí se doplněk nastavení. Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen. Pokud chcete změnit nastavení, vyberte libovolnou ikonu.

  2. Posunutím prstu doprava nebo doleva zobrazíte více doplňků.

Až si příště posunutím dolů zobrazíte nabídku doplňků, zobrazí se naposled prohlížený doplněk.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6