Používání dotykové obrazovky

 • Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a zobrazte překryvné stopky.

  Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou obrazovku během jízdy.

 • Výběrem možnosti Symbol Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.
 • Posouvat se můžete prstem nebo pomocí šipek.
 • Výběrem možnosti Symbol šipky zpět se vrátíte na předchozí stránku.
 • Stisknutím tlačítka Symbol zaškrtnutí uložíte změny a zavřete stránku.
 • Výběrem ikony Symbol zavření zavřete stránku a vrátíte se na předchozí stránku.
 • Výběrem ikony Symbol hledání můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
 • Výběrem ikony Symbol Odstranit odstraníte položku.
 • Výběrem ikony Symbol informací si zobrazíte další informace
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6