Vyhledání satelitních signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.
TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.
  1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.

    Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.

  2. Počkejte, až zařízení nalezne satelity.

    Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6