Instalace standardního držáku

Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.

 1. Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání bezpečnému provozu kola.
 2. Pryžové kolečko Popisek číslo jedna umístěte na zadní stranu sady na kolo.

  Součástí balení jsou dvě pryžová kolečka; vyberte si to, které je na vaše kolo vhodnější. Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo, takže bude držet na místě.


  Držák s popisky
 3. Sadu na kolo umístěte na rám kola.
 4. Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Popisek číslo dva.
 5. Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů sady na kolo Popisek číslo tři.
 6. Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

  Zařízení v držáku
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6