Přehled zařízení


Čelní a zadní pohled na zařízení s popisky

Popisek číslo jedna

Symbol zapínacího tlačítka

Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení.

Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo zamknete dotykovou obrazovku.

Popisek číslo dva

Symbol okruhu

Stisknutím označíte nový okruh.

Popisek číslo tři

Symbol spuštění/zastavení

Stisknutím spustíte a zastavíte časovač aktivity.

Popisek číslo čtyři

Slot paměťové karty (pod krytem)

Vložte paměťovou kartu microSD® (volitelné).

Popisek číslo pět

Elektrické kontakty

Nabíjení pomocí doplňkové externí baterie Edge®.

POZNÁMKA: Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit na adrese buy.garmin.com.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6