Možnosti trasy

Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy > Symbol menu.

Průvodce odbočováním

Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Upozornění na odchylku od kurzu

Upozorní vás, pokud se od trasy odchýlíte.

Vyhledat

Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.

Filtr

Umožňuje filtrování podle typu trasy, například tras Strava™.

Seřadit

Umožňuje třídit uložené trasy podle názvu, vzdálenosti nebo data.

Odstranit

Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6