Měření teploty

V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu, držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6