Nastavení výkonnostních zón

Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí aplikace Garmin Connect™. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet výkonnostních zón.

  1. Vyberte možnost Moje statistiky > Tréninkové zóny > Výkonnostní zóny.
  2. Zadejte hodnotu FTP.
  3. Vyberte možnost Podle:.
  4. Vyberte možnost:
    • Výběrem možnosti watty zóny zobrazíte a upravíte ve wattech.

    • Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6