Nastavení zón srdečního tepu

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness (Cíle aktivit typu fitness). Abyste získali nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový srdeční tep a zóny srdečního tepu.

 1. Vyberte možnost Moje statistiky > Tréninkové zóny > Zóny srdečního tepu.
 2. Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu a tepu při laktátovém prahu.

  Můžete použít funkci automatické detekce, která váš srdeční tep během aktivity sleduje automaticky. Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu můžete také upravit ručně.

 3. Vyberte možnost Podle:.
 4. Vyberte možnost:
  • Pokud vyberete možnost Tepů za minutu, můžete prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.

  • Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.

  • Pokud vyberete možnost % RST, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).

  • Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6