Opakování kroků tréninku

Před opakováním kroku tréninku je nutné vytvořit trénink s alespoň jedním krokem.

  1. Vyberte možnost Přidat nový krok.
  2. Vyberte možnost:
    • Vybráním možnosti Opakovat opakujte krok jednou nebo vícekrát. Můžete například desetkrát opakovat krok 5 km.

    • Chcete-li krok opakovat po určitou dobu, vyberte možnost Opakovat dokud. Můžete například opakovat krok 5 km po dobu 60 minut nebo dokud váš srdeční tep nedosáhne 160 tepů za minutu.

  3. Vyberte možnost Zpět na krok a zvolte krok, který se má opakovat.
  4. Výběrem možnosti Symbol zaškrtnutí krok uložíte.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6