Automatické spuštění časovače

Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače aktivity nebo k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat data o jízdě.

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnost Režim spuštění časovače.
  4. Vyberte možnost:
    • Vyberete-li možnost Manuálně, můžete časovač aktivity spustit tlačítkem Symbol spuštění/zastavení.

    • Vyberete-li možnost Na dotaz, zobrazí se při dosažení nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.

    • Vyberete-li možnost Automaticky, časovač aktivity se při dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí automaticky.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6