Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách

Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu nebo měřičem výkonu a dokončit aktivitu a uložit ji.

Zobrazení času v jednotlivých zónách tepu a výkonu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku. Výkonnostní zóny (Nastavení výkonnostních zón) a zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu) si můžete upravit tak, aby lépe odpovídaly vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete přizpůsobit, aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách během jízdy (Přidání datové obrazovky).

  1. Vyberte možnost Historie > Jízdy.
  2. Vyberte jízdu.
  3. Vyberte možnost:
    • Pokud při jízdě získáváte údaje z jednoho snímače, vyberte možnost Čas v zóně ST nebo Čas ve výkonnostní zóně.

    • Pokud při jízdě získáváte údaje z obou snímačů, vyberte možnost Čas v zóně a zvolte možnost Zóny srdečního tepu nebo Výkonnostní zóny.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6